XVII konferencja naukowa Etyki Mediów

Pokonferencyjnie zapraszamy do nadsyłania artykułów do publikacji monograficznej.

INFORMACJE DLA AUTORÓW TEKSTÓW
DO PUBLIKACJI PO XVII KONFERENCJI ETYKI MEDIÓW

1. Tekst do publikacji może być napisany w języku polskim lub angielskim.
2. Tekst powinien zawierać nie więcej niż 40 000 znaków włącznie z przypisami i literaturą.
3. Do artykułu należy dołączyć abstrakt zawierający około 100–150 słów oraz sześć słów kluczowych w języku polskim i angielskim.
5. Proszę także dołączyć tytuł w języku angielskim, dane biograficzne (około 50 słów) oraz dane adresowe (adres korespondencyjny, e-mail oraz numer telefonu).
6. Autor przyjętych do druku publikacji otrzyma 1 egzemplarz autorski wydanej publikacji.
7. Wszelką korespondencję dotyczącą publikacji proszę kierować na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


ZASADY FORMATOWANIA TEKSTU


1. Tytuł artykułu w języku polskim i angielskim.
2. Imię i nazwisko Autora oraz reprezentowana instytucja (afiliacja).
3. Abstrakt (max. 150 słów) w języku polskim i angielskim.
4. Słowa kluczowe (sześć słów) w języku polskim i angielskim.
5. Tekst publikacji.
6. Uporządkowana alfabetycznie literatura wykorzystana w artykule.
8. Format tekstu: papier A4; marginesy 2,5 cm; przypisy dolne; interlinia 1; Times New Roman 12.

Termin oddania tekstu: 30 września 2023

***

INSTYTUT DZIENNIKARSTWA, MEDIÓW I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO JANA PAWŁA II W KRAKOWIE 
zaprasza na
XVII KONFERENCJĘ NAUKOWĄ ETYKI MEDIÓW

Sztuczna inteligencja: upodmiotowienie maszyn – uprzedmiotowienie człowieka
Kraków, 17–18 maja 2023 ROKU

Sztuczna inteligencja jest popularnym i częstym tematem zarówno dyskursu publicznego i przekazów medialnych, jak również dyskursu naukowego i badań medioznawczych.

Pojęcie to sformułowane już prawie 70 lat temu przez Johna McCarthy’go, uległo z czasem semantycznej modyfikacji i bywa używane współcześnie nie tylko w poważnym i precyzyjnym naukowo ujęciu technicznego symulowania wybranych funkcji ludzkiego umysłu i zmysłów według reguł numerycznej algorytmizacji, ale także w kontekstach popularnych dyskusji i przekazów, w których obejmuje ono całość ukrytego i niekontrolowanego przez człowieka funkcjonowania maszyn i aplikacji. Dynamiczny rozwój technologiczny sprzyja procesom mediatyzacji komunikowania społecznego. Również komunikowanie medialne korzysta z tej dynamiki postępu technologicznego, wykorzystując funkcjonalność maszyn i aplikacji w procesach tworzenia i dyfuzji treści medialnych. Procesy te są możliwe dzięki coraz doskonalszym technicznie algorytmom i ich wykorzystaniu w aplikacjach informacyjnych, komunikacyjnych, mechanizmach gromadzenia i przetwarzania danych oraz ich udostępniania w otwartych i zamkniętych zasobach wiedzy i informacji.

Rozwojowi technologii towarzyszy teoretyczna refleksja nad ich wpływem na człowieka i społeczność. Refleksja ta ma charakter interdyscyplinarny i dotyczy w dużej mierze wymiaru etycznego. Celem naszej Konferencji jest odkrywanie i badanie działań człowieka w medialnym świecie funkcjonowania algorytmów i sztucznej inteligencji oraz badanie obecności i funkcjonalności „inteligentnych” aplikacji informacyjno-komunikacyjnych w przestrzeni komunikowania społecznego. Jednym z ważnych problemów związanych ze sztuczną inteligencją jest korelacja i sprzężenie zwrotne działań człowieka z funkcjonowaniem maszyn.

Problematyka ta zawiera także aspekt etyczny, ponieważ funkcjonowanie maszyn i aplikacji informatycznych symuluje inteligencję naturalną człowieka, a działania człowieka stają się coraz częściej zdeterminowane przez sztuczną inteligencję algorytmów. W tym kontekście ujawnia się etyczny dylemat upodmiotowienia maszyn i uprzedmiotowienia człowieka.


W czasie tegorocznej XVII Konferencji Naukowej Etyki Mediów Sztuczna inteligencja: upodmiotowienie maszyn – uprzedmiotowienie człowieka w Krakowie w dniach 17-18 maja 2023 roku będziemy analizować z różnych perspektyw medioznawczych, między innymi, następujące problemy:

 • człowiek i maszyna – korelacja, sprzężenie zwrotne, uwarunkowania,
 • próba porządkowania semantycznego pojęcia sztucznej inteligencji,
 • potrzeba badań funkcjonowania sztucznej inteligencji w przestrzeni komunikowania społecznego,
 • komunikacja społeczna a rozwój technologii informacyjnych,
 • postęp technologiczny w historii mediów,
 • platformy i firmy technologiczne w rozwoju i użytkowaniu mediów społecznościowych,
 • kreatywność w sieci – narzędzia i aplikacje,
 • e-dziennikarstwo – człowiek i booty, naturalne i sztuczne generowanie i dyfuzja treści,
 • dziennikarstwo danych i archiwizacja treści medialnych,
 • techniki digitalizacji zasobów i wizualizacji danych medialnych,
 • naturalne i sztuczne creative writing i copywritng,
 • technologizacja języka mediów,
 • użyteczność języków naturalnych i sztucznych w mediach,
 • potrzeba bezpieczeństwa etycznego w świecie algorytmów i sztucznej inteligencji,
 • etyczna troska o zasadę: maszyna dla człowieka, a nie człowiek dla maszyny,
 • etyczne aspekty sztucznej inteligencji i etyka algorytmów,
 • priorytet dobra odbiorcy jako wyznacznik etyki algorytmów,
 • czynnik niewidzialności jako wyzwanie dla etyki algorytmów,
 • bezpieczeństwo danych i kontrola dostępu do zasobów,
 • bezpieczeństwo człowieka w algorytmicznie kontrolowanej sieci,
 • media społecznościowe w ryzach algorytmów – kreatywny czy zniewolony użytkownik i influencer,
 • problem technologicznego wykluczenia społecznego i algorytmiczna dyskryminacja,
 • sztuczna inteligencja w reklamie i public relations,
 • opinia publiczna – algorytmiczne sterowanie procesami społecznymi,
 • strategie zarządzania mediami w erze danych.

Zapraszamy Państwa do twórczego udziału w Konferencji, prosząc o rejestrację uczestnictwa za pośrednictwem strony www.etykamediow.pl w terminie od 10 lutego do 25 kwietnia 2023 r.

Opłata konferencyjna w wysokości 500,- zł (dla Członków PTKS opłata wynosi 450,- zł) obejmuje koszty pełnego uczestnictwa (materiały konferencyjne, catering, obiady i uroczysta kolacja) wraz z możliwością publikacji tekstów w serii Etyka Mediów (wydawnictwo 120 pkt, po uzyskaniu akceptacji recenzenta), nie obejmuje natomiast kosztów noclegów.

Wpłata na konto do 30 kwietnia 2023 roku:
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie,
ul. Kanonicza 25, 31-002 Kraków,
Alior Bank SA
PLN 41 2490 0005 0000 4600 57271204,
tytuł: etyka mediów – imię i nazwisko uczestnika.

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kolejne informacje organizacyjne prześlemy Państwu po potwierdzeniu uczestnictwa, natomiast ostateczny szczegółowy program Konferencji prześlemy do dnia 9 maja. Potrzebne informacje znajdą Państwo na stronach: www.etykamediow.pl, www.upjp2.edu.pl, www.ptks.pl.

Przewodniczący Konferencji:
ks. prof. dr hab. Michał Drożdż
Zastępca Przewodniczącego i Sekretarz Konferencji:
dr hab. Katarzyna Drąg

For English version click here: Invitation to 17th Media Ethics Conference