XVIII konferencja naukowa Etyki Mediów

INSTYTUT DZIENNIKARSTWA, MEDIÓW I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO JANA PAWŁA II W KRAKOWIE 
zaprasza na
XVIII KONFERENCJĘ NAUKOWĄ ETYKI MEDIÓW

Troska o media – troski mediów
In memoriam ks. prof. Michała Drożdża

Kraków, 22–23 maja 2024 ROKU

Przewodniczący Konferencji:
dr hab. Katarzyna Drąg
ks. dr hab. Sławomir Soczyński


Sekretariat Konferencji:
mgr Urszula Dyrcz
mgr Joanna Urbaś
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tegoroczna Konferencja Etyki Mediów odbędzie się in memoriam ks. prof. Michała Drożdża, który przez lata gromadził nas na majowym spotkaniu w Krakowie.
Troska o media, troska o człowieka w mediach, troska o wartości w mediach, troska o bezpieczeństwo osoby w mediów, troska o rozwój człowieka w obliczu rozwoju technologii komunikowania… przenikały Jego pracę, zaangażowanie, wystąpienia, spotkania… Dlatego, pochylając się nad dorobkiem ks. prof. Michała Drożdża, spoglądamy na współczesne media właśnie z perspektywy troski, która to postawa łączy w sobie uczucie niepokoju wywołane niełatwą sytuacją z dbałością o ludzi i sprawy, z chęcią zapobiegania temu, co trudne czy potencjalnie niebezpieczne, a rozwijania tego, co piękne i pożyteczne. Troska o kogoś, o coś wymaga zdiagnozowania problemów, dylematów, trudności, wyzwań.
„Współczesne media posiadają ogromny potencjał oddziaływania na ludzi w wymiarze indywidualnym i społecznym. Skala i jakość tego oddziaływania zależy od przekazywanych przez nie wartości oraz od jakości i wartości samych mediów. Dlatego postrzeganie mediów i całej przestrzeni komunikacji społecznej przez pryzmat wartości jest nie tylko naukowo-badawczą powinnością, ale stanowi konieczność dla naprawy i poprawy jakości współczesnej mediosfery, szczególnie po to, by media nie przyczyniały się do hamowania rozwoju społeczności i szkodzenia integralnemu dobru człowieka” – pisał ks. prof. Michał Drożdż w jednym z zaproszeń na kolejną z cyklu Konferencję Etyki Mediów. W przekonaniu o aktualności i wadze tych słów chcemy kontynuować refleksję nad najbardziej aktualnymi zagadnieniami świata mediów podejmowaną z perspektywy wartości.

W czasie tegorocznej XVIII Konferencji Naukowej Etyki Mediów w Krakowie, Troska o media – troski mediów, w dniach 22-23 maja 2024 roku, będziemy analizować z różnych perspektyw medioznawczych, między innymi, następujące problemy:

 • potrzeba troski o człowieka pełniącego różne role w świecie mediów,
 • media jako narzędzie dbałości o rozwój człowieka i społeczeństwa,
 • etyczna troska o zasadę: media dla człowieka, a nie człowiek dla mediów,
 • dylematy związane z rozwojem technologii komunikacyjnej, w tym sztucznej inteligencji,
 • troska o dziennikarzy i ludzi mediów,
 • troski dziennikarzy i ludzi mediów,
 • etyczna konieczność afirmacji osób obecnych w mediosferze,
 • media jako narzędzia komercyjnych, politycznych i ideologicznych działań,
 • intencje i motywacje przekazu w social media,
 • działalność influencerów a dbałość o odbiorców,
 • troska o język mediów,
 • dylematy komunikacji perswazyjnej,
 • wartości w reklamie i public relations,
 • opinia publiczna – wyzwania,
 • troska o kompetencje medialne, informacyjne, komunikacyjne,
 • priorytet dobra odbiorcy, podstawy niepokoju o dzieci i młodzież jako odbiorców mediów,
 • o co/kogo troszczą się zarządzający mediami,
 • troski medioznawców.

Zapraszamy Państwa do twórczego udziału w Konferencji, prosząc o rejestrację uczestnictwa za pośrednictwem strony www.etykamediow.pl w terminie od 6 lutego do 5 kwietnia 2024 r.
Opłata konferencyjna w wysokości 500,- zł (dla Członków PTKS opłata wynosi 450,- zł)
obejmuje koszty pełnego uczestnictwa (materiały konferencyjne, catering, obiady i kolację)
wraz z możliwością publikacji tekstów w serii Etyka Mediów (20 pkt, po uzyskaniu akceptacji recenzenta), nie obejmuje natomiast kosztów noclegów.

Wpłata na konto do 19 kwietnia 2024 roku:
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie,
ul. Kanonicza 25, 31-002 Kraków,
Alior Bank SA
PLN 41 2490 0005 0000 4600 57271204,
tytuł: etyka mediów – imię i nazwisko uczestnika.

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kolejne informacje organizacyjne prześlemy Państwu po potwierdzeniu uczestnictwa.

Szczegółowy na: www.etykamediow.pl, www.upjp2.edu.pl, www.ptks.pl.

Z wyrazami szacunku w imieniu Komitetu Organizacyjnego KEM
dr hab. Katarzyna Drąg
ks. dr hab. Slawomir Soczyński