2023

Sztuczna inteligencja: upodmiotowienie maszyn
– uprzedmiotowienie człowieka

Artificial intelligence: the subjectification of machines – the objectification of Man

Image
Materiały:

2022

Bezinteresowność w mediach
– interesowne media
Disinterestedness in media 
– self-goals oriented media

Image
Materiały:

2021

Wolność słowa – wolne media
Freedom of speech – free media

Image
Materiały:

2020

Ludzie mediów – media to ludzie
Media people – people as media

2019

Godność osoby w mediach – media godne osoby
The dignity of a person in the media
– media worthy of a person

2018

Prawdziwe media – uczciwość i prawda w mediach
Truthful media – honesty and truth in the media

Image

2017

Zaufanie w mediach - zaufanie do mediów
Trust in the media

2016

Etyka mediów - etyczność w mediach
 

2015

Prywatność w mediach -
prywatność i społcznościowość mediów