Przyjęcie i rejestracja Uczestników:

Miejscem obrad Konferencji jest Biblioteka Główna Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie przy ul. Bobrzyńskiego 10 (mapka obok).

Do Biblioteki można dojechać następującymi liniami tramwajowymi: 11, 17, 18, 52 oraz linią autobusową 578. Przystanek docelowy to Chmieleniec.

Wyszukiwarka połączeń komunikacji miejskiej w Krakowie

Przewodniczący Konferencji i Redaktor Naczelny Serii Etyka Mediów
ks. prof. dr hab. Michał Drożdż
michal.drozdz@upjp2.edu.pl

Zastępczyni Przewodniczącego i Sekretarz Konferencji
dr hab. Katarzyna Drąg
tel. 503 402 416
etykamediow@upjp2.edu.pl

Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UPJPII
ul. Grodzka 40
31-044 Kraków

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
ul. Kanonicza 25
31-002 Kraków