Przyjęcie i rejestracja Uczestników:

Miejscem obrad Konferencji jest Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie przy ul. Bobrzyńskiego 10 (mapka obok).

Do Biblioteki można dojechać następującymi liniami tramwajowymi: 11, 17, 18, 52 oraz linią autobusową 194. Przystanek docelowy to Chmieleniec.

Wyszukiwarka połączeń komunikacji miejskiej w Krakowie


Sekretarz Konferencji:

dr Katarzyna Drąg
tel. 503 402 416
etykamediow@upjp2.edu.pl

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UPJPII
ul. Grodzka 40
31-044 Kraków

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
ul. Kanonicza 25
31-002 Kraków