Przyjęcie i rejestracja Uczestników:

Miejscem obrad Konferencji jest Biblioteka Główna Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie przy ul. Bobrzyńskiego 10 (mapka obok).

Do Biblioteki można dojechać następującymi liniami tramwajowymi: 11, 17, 18, 52 oraz linią autobusową 578. Przystanek docelowy to Chmieleniec.

Wyszukiwarka połączeń komunikacji miejskiej w Krakowie

Przewodniczący Konferencji: 

dr hab. Katarzyna Drąg, dr hab. Sławomir Soczyński
tel. 503 402 416
etykamediow@upjp2.edu.pl

Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UPJPII
ul. Franciszkańska 1
31-004 Kraków

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
ul. Kanonicza 25
31-002 Kraków