Szanowni Państwo, Drodzy Koleżanki i Koledzy,

z wielkim smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci ks. prof. dr hab. Michała Drożdża, dziekana Wydziału Nauk Społecznych i dyrektora Akademickiego Centrum Medialnego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie,
inicjatora i organizatora konferencji naukowej Etyki Mediów,
a także autora wielu publikacji z obszaru filozofii nauki, filozofii mediów,
teorii mediów i etyki mediów. Duchownego, teologa, filozofa, medioznawcę i profesora nauk społecznych, członka Rady Programowej Telewizji Polskiej, zasłużonego pedagoga
straciliśmy 15 czerwca 2023 roku.

Pogrążeni w żalu informujemy o możliwości wpisania swoich słów pamięci w wirtualnej księdze kondolencyjnej.

Przyjęcie szacunku dla godności osoby
jako podstawowej zasady etycznej oraz poszanowanie godności każdego człowieka jako podstawowej zasady życia społecznego stanowią podstawowy i czytelny wyznacznik jakości dziennikarstwa
oraz jakości życia społecznego.

 Respektowanie i realizowanie tych zasad
jest nie tylko postulatem odpowiedzialnej pragmatyki życia społecznego, ale celem rzetelnej wiedzy służącej dobru człowieka i społeczności.

We współczesnej przestrzeni medialnej obserwujemy
z niepokojem wiele negatywnych zjawisk
naruszenia godności człowieka poprzez kłamstwa,
naruszanie dóbr osobistych, bezpodstawne oskarżanie,
poprzez słowa i język niegodne człowieka,
manipulację i nieuczciwość ocen i komentarzy.

Patronat Honorowy

Image

Jego Magnificencja
ks. dr hab. Robert Tyrała, prof. UPJPII
Rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Patronat Naukowy

Image

Patronat Medialny

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Partnerzy

Image
Image
Image