Wolność słowa – wolne media
Freedom of speech – free media

Logo etyki mediów 3

Wolność słowa w przestrzeni publicznej jest nie tylko wyznacznikiem wolności demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego, ale wypływa przede wszystkim z fundamentalnej wolności człowieka jako przejaw i wyznacznik wartości i godności osoby. Wolność człowieka, wolność słowa urzeczywistnia się w dzisiejszym społeczeństwie informacyjnym przede wszystkim poprzez media i medialną komunikację społeczną. Wolność słowa, która bywa określana z różnych perspektyw jako swoboda i wolność wypowiedzi, jako wolność mediów, jako wolność dziennikarska, wpisuje się w szerszy kontekst wolności komunikowania. Wolność komunikowania z kolei wypływa z wolności człowieka. Dlatego pytanie o wolność słowa jest także i przede wszystkim pytaniem o wartość i godność wolnego człowieka oraz cały kontekst urzeczywistniania się jego wolności w przestrzeni komunikacji społecznej.

Wolność jest zadaniem i wyzwaniem dla człowieka, dlatego należy ją odpowiedzialnie urzeczywistniać dla dobra człowieka. Stąd rodzi się podstawowy postulat obrony wolności przed jej zafałszowaniem lub zniekształceniem. W przestrzeni współczesnych mediów i komunikacji społecznej obserwujemy i badamy wiele negatywnych zjawisk ograniczających wolność słowa i wolne media, często w imię zafałszowanych i manipulacyjnych haseł rzekomych obrońców społeczeństwa. Człowiek w swojej wolności może być niestety także sprawcą wielorakiego zła. Wolność słowa i wolność komunikowania w przestrzeni społecznej mają swoje granice. Są to granice etyczne, a więc granice stanowione przez wartości, odkrywane w prawdzie własnego sumienia i uwarunkowane wzajemnie prymatem większych wartości. Dlatego, troszcząc się o wolność słowa i jakość wolnych mediów, warto i należy komunikować odpowiedzialnie, warto i należy wyzwalać konieczny i skuteczny mechanizm etycznego sprzeciwu wobec wszelkich zjawisk ograniczania wolności słowa, manipulacji wolnością informacji oraz ograniczania wolnych mediów. Przestrzenią takiej troski o człowieka i jego godność są organizowane przez nas od 15 lat Konferencje Etyki Mediów. W czasie tegorocznej Jubileuszowej XV Konferencji Naukowej Etyki Mediów, Wolność sło-wa – wolne media (Freedom of speech – free media), Kraków, 19-20 maja 2021 roku, będziemy analizować z różnych perspektyw medioznawczych, między innymi, następujące problemy:
 
• wolność słowa jako przejaw i wyznacznik godności człowieka,
• wolność myślenia i sumienia jako prawo człowieka,
• wolność mediów jako przejaw wolności społeczeństwa demokratycznego,
• wolność mediów w agregowaniu i upowszechnianie informacji,
• ideologizacja wolności słowa i wolności mediów,
• wolny dziennikarz w wolnych mediach,
• meandry wolności mediów: wyzwania, zagrożenia, ograniczenia,
• prawna obrona wolności słowa,
• etos wolności w przestrzeni mediów i komunikacji społecznej,
• etyka dziennikarska w obronie wolności słowa i wolności dziennikarskiej,
• język mediów godny i niegodny wolności człowieka,
• wolność słowa w social media,
• koncerny technologiczne a wolność słowa w sieci,
• prawne i instytucjonalne ograniczenia wolności słowa: cenzura, prewencja, popraw-ność polityczna,
• nadużycia i zagrożenia absolutyzacją wolności słowa,
• wolność reklamy i public relations: wyzwania i standardy etyczne.
 
Zapraszamy Państwa do twórczego udziału w Konferencji, prosząc o rejestrację uczestnictwa za pośrednictwem strony www.etykamediow.pl w terminie od 22 lutego do 30 kwietnia 2021 r.
 
Opłata konferencyjna w wysokości 250,- zł (dla Członków PTKS opłata jest obniżona i wynosi 200,- zł) obejmuje koszty pełnego uczestnictwa w trybie online wraz z możliwością publikacji tekstów w serii Etyka Mediów (wydawnictwo 100 pkt, po uzyskaniu akceptacji recenzenta).
Wpłata na konto do 5 maja 2021 roku: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, ul. Kanonicza 25, 31-002 Kraków, Alior Bank SA PLN 41 2490 0005 0000 4600 5727 1204, cel: etyka mediów.
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 
Kolejne informacje organizacyjne prześlemy Państwu po potwierdzeniu uczestnictwa, natomiast szczegółowy program Konferencji prześlemy do dnia 7 maja. Potrzebne informacje znajdą Państwo na stronach:
 
www.etykamediow.pl
www.upjp2.edu.pl
www.ptks.pl
 
 
stopka
 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. | tel. 503 402 416 
 
 

Partner strategiczny

 
Logo Krakow H rgb UMK Banner 2020

 

Kraków - ze względu na siłę demograficzną, ekonomiczną, społeczną i naukowo - kulturową - jest drugim miastem Polski. Posiada unikalne walory, na których opiera rozwój gospodarczy oraz wzrost jakości życia. Dysponuje wysokiej jakości kapitałem ludzkim, jest miastem świadomego wyboru miejsca zamieszkania, pracy, nauki, spędzania wolnego czasu dla ludzi wykształconych i kreatywnych. Priorytetem jest zrównoważony rozwój i możliwość sprostania konkretnym wyzwaniom przy umiejętnym wykorzystaniu własnych zasobów.
Ośrodek akademicki, z działającym od 650 lat Uniwersytetem na czele, jest trwale zespolony z miastem i w unikalny sposób buduje niepowtarzalny zasób wiedzy. Jest kluczem do konkurencyjności i innowacyjności nie tylko Krakowa, ale także całego regionu. Rozwijająca się intensywnie gospodarka oparta na wiedzy to zupełnie nowy proces w życiu gospodarczym Miasta, który włącza go w obieg nowoczesnej ekonomii świata.
Nadrzędnym celem jest, by Kraków był nie tylko miastem nowoczesnym, ale i dumnym z historycznego dziedzictwa. By był otwartą, bogatą, przyjazną i bezpieczną metropolią, tętniącą kulturą. Inteligentne zarządzanie i wzmacnianie sfery nowoczesnych usług oraz sektora badawczo-rozwojowego jest fundamentem rozwoju Krakowa – miasta, w którym stawia się na innowacyjność i efektywną współpracę nauki i biznesu.
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej i zapoznania się możliwościami, jakie oferuje magiczny Kraków – zakorzeniony w tradycji, uwrażliwiony na codzienność i otwarty na rozwój: https://business.krakow.pl/.

1 2

Fotos: Piotr Krochmal