JUBILEUSZOWĄ XV KONFERENCJĘ NAUKOWĄ ETYKI MEDIÓW
Wolność słowa – wolne media
Freedom of speech – free media
KRAKÓW, 19–20 MAJA 2021 ROKU

Adres:
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UPJPII

ul. Grodzka 40, 31-044 Kraków, dopisek: „Etyka mediów”

Wpłata na konto:
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, ul. Kanonicza 25, 31-002 Kraków
Alior Bank SA PLN 41 2490 0005 0000 4600 5727 1204, cel: etyka mediów

W razie problemów z wysłaniem formularza, należy odświeżyć stronę i wypełnić go jeszcze raz.

Klauzula informacyjna: doc

Wypełnij poniższy formularz

Wymagane*

Dane kontaktowe uczestnika konferencji